JAK LICZYMY OCENY

Co się składa na ocenę końcową?

Edukacji
Przeszukujemy internet w poszukiwaniu stron zawierających oceny. Następnie przyporządkowujemy je do poszczególnych firm
Source Pages
Wyliczamy średnią ważoną ze wszystkich ocen które zostały zebrane. Średnia liczona jest według wzoru:
Ranking formula
  • Xa - Średnia ocena ważona
  • Xn - Średnia ocena na portalu "n"
  • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
W celu wyliczenia oceny końcowej używamy wzoru:
Ranking formula
  • Xk - Ocena końcowa z zestawienia
  • Xa - Średnia ocena ważona
  • Ln - Liczba ocen na portalu "n"
  • Kmax - Współczynnik wiarygodności (1.5)
  • Pk - Ilość ocen do osiągnięcia której stosujemy współczynnik wiarygodności (40)
  • Pm - Ilość ocen wymagana do zakwalifikowania się w programie (5)
Wyliczenie oceny końcowej dla firm mających powyżej 80 ocen:
Ranking formula
W przypadku takiej samej oceny końcowej wygrywa firma z większą liczbą ocen