Szkoły, Przedszkola - Piekary Śląskie

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
I
Miejsce
Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piekarach Śląskich mieści się przy ulicy Alojzjanów 5. Przedszkole dysponuje profesjonalną kadrą pedagogiczną, w tym specjalistami takimi jak oligofrenopedagodzy, terapeuta zajęciowy, logopeda, ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
W Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 81A znajduje się Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych. Placówka składa się z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum nr 2. W techniku można pobierać naukę związaną z gastronomią, zaś absolwenci otrzymują tytuł ...
Laureaci
Laureaci