Szkoły, Przedszkola - Nysa

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
III
Miejsce
Szkoła Policealna Vademecum ECN znajduje się w Nysie, w województwie opolskim. Znaleźć ją można przy ulicy Poznańskiej 1. Szkoła Policealna Vademecum ECN to miejsce, w którym uczniom i studentom oferowane są kursy zawodowe, szkolenia, kwalifikacyjne ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Centrum Językowe EXPERT znajduje się w Nysie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2/8-9. Centrum Językowe EXPERT edukuje swoich uczniów w zakresie języków obcych - włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego. Oferta edukacyjna ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oferuje naukę w technikum oraz w branżowej szkole I stopnia. W Technikum nr 1 młodzież ma możliwość nauki w zawodach: technik elektryk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik, technik ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci

SIGMA

2023 laureat konkursu2023 gold2024 laureat konkursu2024 gold
9.3