Szkoły, Przedszkola - Kłodzko

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
Laureaci
Przedszkole nr 2 w Kłodzku to placówka publiczna, która jest zlokalizowana przy ul. Bohaterów Getta 4. Organ prowadzący placówkę to Gmina Miasta Kłodzko. Przedszkole podlega pod Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Przedszkole jest czynne od poniedziałku ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci

Englac

2023 laureat konkursu2023 bronze2024 laureat konkursu2024 gold
9.1
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci