Szkoły, Przedszkola - Legnica

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
I
Miejsce
Ośrodek Szkolenia Kierowców SEZAM znajduje się w Lubinie, przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 1. Szkoła nauki jazdy oferuje swoim kursantom możliwość zyskania prawa jazdy kategorii B. W ramach oferty jest 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 ...
II
Miejsce
Szumilo Art Forum Group to pracownia wokalna w Legnicy, która swoją działalność rozpoczęła w 2010 roku. Miejsce założone zostało przez Agnieszkę Justynę Szumiło i od samego początku mieści się przy ulicy Powstańców Warszawy 1. Pracownia powstała przez ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Szkoła Nauki Pływania - Trójka Legnica
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Żłobek Happy House to miejsce specjalizujące się w opiece nad dziećmi, które są jeszcze zbyt małe, by chodzić do przedszkola. Żłobek zapewnia rodzicom opiekę dzienną w doskonałych cenach, nawet dla dziecka ze specjalnymi potrzebami. Żłobek Happy House ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci

Enigmat

2023 laureat konkursu2023 gold2024 laureat konkursu2024 gold
8.9
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy