Szkoły, Przedszkola - Legnica

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
II
Miejsce
Żłobek Happy House Legnica
III
Miejsce
SZUMILO ART FORUM GROUP Agnieszka Justyna Szumiło
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Szkoła Nauki Pływania - Trójka Legnica
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci

Kredka

2021 laureat konkursu
8.4
Laureaci
Laureaci
Laureaci