Szkoły, Przedszkola - Mońki

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
I
Miejsce
W miejscowości Mońki przy ulicy Tysiąclecia 25 mieści się Niepubliczne Przedszkole Bajeczka. Przedszkole realizuje podczas zajęć różne metody, między innymi metodę aktywnego słuchania, dobrego startu Marty Bogdanowicz, opowieści ruchowe, metody ekspresji ...
II
Miejsce
Niepubliczny Żłobek Akademia Zabawy „Słoneczko” Beata Bujnarowska zapewnia opiekę oraz wsparcie w procesie poznawania świata dla dzieci w wieku 1-3 lat. Organizowane zajęcia polegają na zabawie, która rozwijaj zdolności ruchowe dużej motoryki, a także ...
III
Miejsce
Laureaci
Inne firmy z województwa
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Filip Ośrodek Szkolenia Kierowców zaprasza kursantów do uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się w miejscowości Wysokie Mazowieckie, przy ulicy Jagiellońskiej 7 – I piętro. W ośrodku dostępne są kursy takich kategorii jak: A, A1, A2, AM, B1, B, B+E, ...
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci