Szkoły, Przedszkola - Inowrocław

oraz inne firmy z branży nagrodzone przez Orły
Laureaci
III
Miejsce
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha
Laureaci
Laureaci
Szkoła Podstawowa nr 8
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci